Liczba odwiedzin strony: 27828 Osób na stronie: 1
 

Tomasz Weber  
Notariusz

 
 
Tomasz Weber
Notariusz
 
gen. Hallera 15 lok. 3
84-100 Puck
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 37 poz. 331 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.) Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie...
Monitor Polski 1995 Nr 32 poz. 370 - Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. (M.P. z dnia 6 lipca 1995 r.) Art. 1.  Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224) Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu senatora Bodo Jana Englinga wskutek zrzeczenia się mandatu. Art. 2.  Uchwała wchodzi w życie...